رایگان پورنو » من اسپرم را بلع عكس كير كس نکردم بلکه آن را در یک لوله آزمایش جمع کردم تا دنیا را نجات دهم

01:56
در مورد فیلم

کلیپ پورنو خنده دار با ادعای طرح. یک سبزه شلوغ با یک باسن زیبا فوراً لازم بود که اسپرم را از عضوی از عضله عكس كير كس عضلانی خارج کند ، اما خارج شدن از تخم های او چندان آسان نبود ، بنابراین مرغ سرسبز باید سعی می کرد که شریک زندگی خود را برای ریختن مایعات گرانبهاش درون لوله خود ، که طبق عقیده قرار بود نجات بشریت را بخورد ، سرانجام توانست شخصیت اصلی را به ارگاسم برساند و هر قطره از دانه خود را با دقت جمع آوری کند.