رایگان پورنو » سربازان لعنتی همکار خود - عكس كير كس پورنو ارتش

03:05
در مورد فیلم

فرمانده دقیق گردان یک سرباز اجازه نمی دهد تا جوانان آنها را پایین بیاورند و دائماً آنها را عكس كير كس وادار به انجام کارهای دشوار می کنند. این بار ، او آنقدر عصبانی بود که پسران را بیرون آورد و در وحشی یخبندان بدون اینکه حتی آنها را برای پوشیدن لباس گرم ترک کند. بچه های باهوش متوجه شدند که زن یخ زده باید آرام شود و آنها تصمیم گرفتند استخر را با تقدیر پر کنند و به او اجازه دهند مایعات سفید را از اعضا بخورد. برای تحقق چنین ظرفیت بزرگی از اهداف ، مجبور شدند در یک کشتی جمع شده و خودارضایی کنند. زن بی تاب منتظر پر شدن مخزن نبود و تصمیم گرفت اسپرم را به طور مستقیم از بسیاری از خروس ها بخورد.